Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-11588-C01

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Класик фуд ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.09.2020 г.
Край: 02.12.2020 г.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Класик фуд ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 16 027,72 лв.

Начало: 12.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Класик фуд ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1558,82 лв.

Начало: 26.07.2021 г.
Край: 26.10.2021 г.